JuhendidMüük › Kuidas reserveerida valitud Tooteid?

Et saata kliendile tooteid, peab need saadetisele reserveerima.  Reserveerida on võimalik nii kõigile saadetise ridadele kui ka osadele.  Automaatne reserveerimine kasutab FIFO meetodit.

Kui reserveerimine õnnestub (laos on vajalik vaba kogus), siis saadetise rea olek muutub “Loodud” olekust “Reserveeritud” olekusse.  Samuti näidatakse reale reserveeritud kogus.  Kui mõnele tootele ei õnnestu tellitud kogust reserveerida, siis antakse sellekohane hoiatus.  Nende ridade olek muutub “Loodud” olekust “Osaliselt Reserveeritud” olekusse.  Samuti muutub saadetise olek –“Osal.Reserveeritud”.

Reserveeritud koguseid on võimalik käsitsi muuta.  See on oluline, kui mingil põhjusel ei soovita kasutada FIFO meetodit.  Kõiki reserveeringuid on võimalik ka tühistada.  Peale tühistamist muudetakse saadetise/rea/ridade olek taas eelnevasse olekusse.