JuhendidOst › Kuidas leida seotud Saabumised?

Ostuarvete sisestamisel leitakse seosed ostuarvete ja registreeritud saabumiste vahel.  Võrreldakase tarnija saabumisi, mida ei ole veel ostuarvetega võrreldud.  Leitud ja kinnitatud võrdlused seotakse ostuarvega.  Ostuarve olek muutub – „Osaliselt võrreldud“ või „Võrreldud“.