JuhendidOst › Kuidas registreerida Ostuarve (tarnija arve)?

Ostuarve on tähtis sissetulev dokument.  ProdMasteris saab ostuarve registreerida ja võrrelda arvet registreeritud saabumistega.  Ostuarve võib olla seotud tarnija ühe või mitme saatelehega.

Ostuarvele sisesta järmised andmed: tarnija, tarnja arve number ja kuupäev, arve valuuta, tarnija saatelehe number (kui arvele vastab üks saateleht), maksetingimus, ostuarve summa (s.h. käibemaks ja muud lisakulud) ja toodete kogu summa.  Kõiki andmeid on võimalik muuta kui ostuarve on „Loodud“ olekus.

Ostuarvele leitakse võrreldavad saabumised ja ostuarve olek muutub „Osaliselt võrreldud“ või „Võrreldud“.