JuhendidOst › Kuidas registreerida Saabumisi?

Tarnija saadetud kaubad, tuleb ProdMasteris registreerida – saabumiste registreerimine.  Kauba registreerimise aluseks on tarnija saateleht.  Registreerida tuleb: saabunud kogus, hind ja valuuta, lisakulud (nt. transpordi maksumus) jms.  Märkida tuleb tegelik saabumise kuupäev ja tarnija saatelehe number.  Ostutellimusele võib registreerida mitu erineva numbriga tarnija saatelehte.  Seotud ostutellimuse olek või ostutellimuse rea/ridade olek muutub peale saabumise registreerimist automaatselt – „Saabunud“ või „Osaliselt saabunud“.  Registreeritud saabumisi saab muuta ja tühistada.  Saabumiste registreerimist võib kasutada kvaliteedikontrolli osana.  Lõpuks kasutatakse registreeritud saabumisi toodete lattu võtmisel.