JuhendidLadu › Kuidas sisestada algsaldo?

Kui uuel laotootel on reaalselt laosaldo olemas, tuleb see ProdMasteris fikseerida.  Kui toode on ladustatud erinevatele laoaadressidele, tuleb see ka ProdMasteris vastavalt sisestada.  Partii numbreid võib luua mistahes numbriga ja nii palju kui vajalik.  Kui algsaldo registreerimine (Võta lattu) on edukalt tehtud, siis tekib automaatselt laoliikumine tüübigaINVIN” (lattu sisse) ja vastav liikumine on näha laoliikumiste ajaloos.