JuhendidLadu › Kuidas vaadata toodete laoliikumiste ajalugu?

Kõiki liikumisi, mis toote “elutsükli” ajal tehakse, saab näha ja analüüsida laoliikumiste ajaloost.  Iga laoliikumine sisaldab unikaalset liikumise numbrit, laoliikumise tüüpi, toote koodi, modifikatsiooni, partii numbrit ja laoaadressi, kogust koos liikumise suunaga (pluss või miinus).  Laoliikumistes on võimalik kõiki neid andmeid päringus filtreerida ning leida kiiresti ja lihtsalt vajaminev info.  Samuti sisaldab iga liikumine kuupäeva ja kasutaja andmeid, kes liikumise tegi.  Mõned enam levinumad laoliikumised on kirjeldatud meie eelnevates näidetes.

Laoliikumiste ajalugu võimaldab näha, miks mõne toote laosaldo ei vasta inventuuri tulemustele.  Ka märkuste lisamise ja/või muutmise võimalus laoliikumistele on kasulik.