JuhendidTootmine › Kuidas kustutada Operatsioonile raporteeritud aeg?