Juhendid › Tootmine

TÄHTIS.  Selleks, et kasutada tootmisprotsessi, tuleb täita mõningad eeltingimused:

  • Sisesta ProdMasteri põhiandmed (minimaalne valik vajalikest andmetest – kalendrid, tootmisüksused, laoaadressid, mahakandmise põhjused jms). Samuti peavad tootmisemooduli süsteemiparameetrid olema seadistatud vastavalt firma üldistele nõuetele.
  • Igale toodetavat tüüpi laotootele peab olema loodud tootestruktuur (nii lõpp- kui ka pooltootele). Vähemalt üks modifikatsiooni, ajakohase versiooni ja kinnitatud olekuga tootestruktuur peab olema loodud enne tootmistellimuse loomist.
  • Kui tootmisprotsessis soovitakse käsitleda ka operatsioone, siis tuleb luua tehnoloogilised kaardid ja need tehnokaartidega siduda. Vähemalt üks ajakohane kinnitatud olekuga tehnoloogiline kaart peab olema loodud enne tootmistellimuse loomist. Et kirjeldada operatsioone tehnoloogilistele kaartidele, tuleb eelnevalt kirjeldada põhimääratlused (näiteks kalender, töörakk, ressursid jms.).